Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.281.345
Truy cập hiện tại 2.948
Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ
Ngày cập nhật 09/01/2015

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Số văn bản

05

Ký hiệu

2012/TT-BNG

Ngày ban hành

12/11/2012

Người ký

Phạm Bình Minh

Trích yếu

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam

Cơ quan ban hành

Bộ Ngoại giao

Phân loại

Thông tư

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày