Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 12.787.135
Truy cập hiện tại 1.981
DANH MỤC ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KÊU GỌI VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, GIAI ĐOẠN 2015-2020
Ngày cập nhật 30/12/2014

DANH MỤC ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KÊU GỌI VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

 

STT

Tên dự án

Lĩnh vực

Cơ quan đề xuất

Địa điểm thực hiện dự án

Địa bàn thực hiện dự án

Thời gian thực hiện

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến (USD)

Vốn đề nghị tài trợ (USD)

Vốn đối ứng của địa phương (USD)

 
 
 
 

01

Xây dựng "Rừng mưa nhiệt đới"

bảo tàng, bảo tồn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

04 năm

3,960,000

3,960,000

0

 

02

Dự án hỗ trợ xây dựng hầm khí sinh học (Biogas) và sử dụng phụ phẩm vào sản xuất cho hộ nông dân trồng rau tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

01 năm

30,000

25,000

5,000

 

03

Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung bán công nghiệp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

03 năm

1,500,000

1,500,000

0

 

04

Dự án nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của người nông dân thông qua ứng dụng chương trình quản lý an toàn dịch hại trên cây lúa dựa vào cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

02 năm

95,000

85,000

10,000

 

05

Dự án cung cấp thông tin thị trường nông lâm ngư nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông

Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

02 năm

17,500

17,500

0

 

06

Bảo tồn rùa biển tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bảo tồn động vật

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc)

Huyện Phú Lộc

02 năm

45,000

45,000

0

 

07

Bảo tồn vùng đất ngập nước Trằm Bàu Bàng, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bảo tồn thiên nhiên

Sở Tài nguyên và Môi trường

Xã Phong Bình (Phong Điền)

Huyện Phong Điền

03 năm

75,000

75,000

0

 

08

Dự án phát triển Du lịch bền vững vùng Đầm phá

Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

03 năm

2,000,000

2,000,000

0

 

09

Dự án lồng ghép phát triển nông nghiệp nông thôn và phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

UBND huyện A Lưới

Huyện A Lưới

Huyện A Lưới

03 năm

1,300,000

1,300,000

0

 

10

Dự án xây dựng Trường Mầm non Hương Hoà

Giáo dục

UBND huyện Nam Đông

Xã Hương Hoà

Huyện Nam Đông

02 năm

500,000

500,000

0

 

11

Dự án hỗ trợ phát triển khuyến lâm sau giao rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất rừng

Phát triển nông nghiệp và nông thôn

UBND huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

02 năm

150,000

150,000

0

 

12

Dự án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nam Đông

Môi trường

UBND huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

02 năm

50,000

50,000

0

 

13

Dự án xây dựng các hạng mục phụ trợ 11 trạm y tế trên địa bàn huyện Nam Đông

Hỗ trợ phát triển ngành y tế

UBND huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

03 năm

261,500

261,500

0

 

14

Dự án xây dựng 08 phòng học 02 tầng Trường THCS Phú Mỹ

Giáo dục

UBND huyện Phú Vang

Xã Phú Mỹ (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

02 năm

240,000

225,000

15,000

 

15

Dự án xây dựng 10 phòng học 02 tầng Trường THCS Phú An

Giáo dục

UBND huyện Phú Vang

Xã Phú An (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

02 năm

265,000

250,000

15,000

 

16

Dự án xây dựng 08 phòng học 02 tầng Trường TH Vinh Hà

Giáo dục

UBND huyện Phú Vang

Xã Vinh Hà (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

02 năm

215,000

200,000

15,000

 

17

Dự án xây dựng 08 phòng học 02 tầng Trường MN Phú Thuận 1

Giáo dục

UBND huyện Phú Vang

Xã Phú Thuận (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

02 năm

265,000

250,000

15,000

 

18

Dự án xây dựng 08 phòng học 02 tầng Trường MN Phú Thuận 2

Giáo dục

UBND huyện Phú Vang

Xã Phú Thuận (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

02 năm

265,000

250,000

15,000

 

19

Dự án xây dựng cầu Khe Ngang xã Vinh Thanh

Giao thông

UBND huyện Phú Vang

Xã Vinh Thanh (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

01 năm

150,000

150,000

0

 

20

Dự án xây dựng cầu Đường Lội xã Vinh Thanh

Giao thông

UBND huyện Phú Vang

Xã Vinh Thanh (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

01 năm

100,000

100,000

0

 

21

Dự án xây dựng cầu hói Mậu Tài xã Phú Mậu

Giao thông

UBND huyện Phú Vang

Xã Phú Mậu (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

01 năm

85,000

85,000

0

 

22

Dự án xây dựng cầu thôn Tân Mỹ thị trấn Thuận An

Giao thông

UBND huyện Phú Vang

Thị trấn Thuận An (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

01 năm

125,000

125,000

0

 

23

Dự án xây dựng đường bê tông thôn Hà Giang xã Vinh Hà

Giao thông

UBND huyện Phú Vang

Xã Vinh Hà (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

01 năm

100,000

100,000

0

 

24

Dự án đầu tư trang thiết bị thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt tại thị trấn Thuận An, xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Thượng, Phú Dương, Phú An.

Bảo vệ môi trường

UBND huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

02 năm

429,000

300,000

129,000

 

25

Dự án xây dựng hệ thống thu gom rác thải, xử lý nước thải sinh hoạt tại thị trấn Thuận An (Các tuyến đường chính, khu trung tâm).

Bảo vệ môi trường

UBND huyện Phú Vang

Thị trấn Thuận An (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

02 năm

925,000

800,000

125,000

 

26

Dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại thị trấn Phú Đa (Các tuyến đường chính, khu trung tâm).

Bảo vệ môi trường

UBND huyện Phú Vang

Thị trấn Phú Đa (Phú Vang)

Huyện Phú Vang

02năm

187,500

150,000

37,500

 

27

Dự án trồng rừng ngập mặn và trồng rừng phòng hộ tại các xã thị trấn ven biển và đầm phá

Phòng chống giảm nhẹ

UBND huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

03 năm

390,000

260,000

130,000

 

28

Đề án sắp xếp sản xuất thủy sản, ổn định sinh kế và giảm thiểu tác động môi trường vùng thuỷ vực Sam Chuồn.

Ngư nghiệp

UBND huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

01 năm

550,000

500,000

50,000

 

29

Dự án nâng cấp đê sông Đại Giang xã Vinh Thái, sông Hương tại xã Phú Thanh, Phú Mậu để ngăn mặn ven phá.

Thuỷ lợi

UBND huyện Phú Vang

Vinh Thái, Phú Thanh, Phú Mậu

Huyện Phú Vang

03 năm

1,500,000

1,500,000

0

 

30

Dự án xây dựng Trường Tiểu học Dạ Lê, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ

Giáo dục

UBND thị xã Hương Thuỷ

Phường Thuỷ Phương (Hương Thuỷ)

Thị xã Hương Thuỷ

01 năm

175,000

175,000

0

 

31

Dự án xây dựng Trường Tiểu học số 1 Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ

Giáo dục

UBND thị xã Hương Thuỷ

Thị trấn Phú Bài

Thị xã Hương Thuỷ

01 năm

200,000

200,000

0

 

32

Dự án xây dựng Nhà Văn hoá Thuỷ Bằng

Văn hoá

UBND thị xã Hương Thuỷ

Xã Thuỷ Bằng (Hương Thuỷ)

Thị xã Hương Thuỷ

01 năm

175,000

175,000

0

 

33

Dự án xây dựng đường từ cầu chùa đến cầu Hồng Thuỷ

Giao thông

UBND thị xã Hương Thuỷ

Xã Thuỷ Thanh (Hương Thuỷ)

Thị xã Hương Thuỷ

01 năm

150,000

150,000

0

 

34

Dự án xây dựng Nhà hiệu bộ Trường THCS Thuỷ Thanh

Giáo dục

UBND thị xã Hương Thuỷ

Xã Thuỷ Thanh (Hương Thuỷ)

Thị xã Hương Thuỷ

01 năm

175,000

175,000

0

 

35

Dự án xây dựng đường Tôn Thất Sơn, phường Thuỷ Phương

Giao thông

UBND thị xã Hương Thuỷ

Phường Thuỷ Phương (Hương Thuỷ)

Thị xã Hương Thuỷ

01 năm

500,000

500,000

0

 

36

Dự án nâng cấp mở rộng đường liên xã Hương Xuân-Hương Chữ-Hương Toàn

Giao thông nông thôn

UBND thị xã Hương Trà

03 xã Hương Xuân-Hương Chữ-Hương Toàn (Hương Trà)

Thị xã Hương Trà

01 năm

1,325,000

1,075,000

250,000

 

37

Dự án nối mạng cấp nước sạch khu vực phía Bắc xã Hương Thọ

Nước sạch và vệ sinh môi trường

UBND thị xã Hương Trà

Xã Hương Thọ (Hương Trà)

Thị xã Hương Trà

01 năm

300,000

225,000

75,000

 

38

Dự án nối mạng cấp nước sạch xã Hương Bình

Nước sạch và vệ sinh môi trường

UBND thị xã Hương Trà

Xã Hương Bình (Hương Trà)

Thị xã Hương Trà

01 năm

400,000

300,000

100,000

 

39

Dự án xây dựng trường MN Hương Toàn, Liễu Hạ, xã Hương Toàn

Giáo dục

UBND thị xã Hương Trà

Xã Hương Toàn (Hương Trà

Thị xã Hương Trà

01 năm

225,000

191,250

33,750

 

40

Dự án xây dựng trường MN Hương Hồ, Long Hồ Thượng, phường Hương Hồ

Giáo dục

UBND thị xã Hương Trà

Phường Hương Hồ (Hương Trà)

Thị xã Hương Trà

01 năm

225,000

191,250

33,750

 

41

Dự án xây trường Tiểu học số 3 Hương Vinh

Giáo dục

UBND thị xã Hương Trà

Xã Hương Vinh (Hương Trà)

Thị xã Hương Trà

01 năm

300,000

240,000

60,000

 

42

Dự án xử lý chất thải các trạm y tế phường, xã

Môi trường

UBND thị xã Hương Trà

Chưa xác định

Thị xã Hương Trà

02 năm

800,000

680,000

120,000

 

43

Dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tại 2 xã Hương Vinh và Hương Toàn

Môi trường

UBND thị xã Hương Trà

02 xã Hương Vinh, Hương Toàn (Hương Trà)

Thị xã Hương Trà

02 năm

300,000

210,000

90,000

 

44

Dự án xây dựng hệ thống xử lý chất thải làng nghề chế biến rượu gạo và chăn nuôi Dương Sơn

Môi trường

UBND thị xã Hương Trà

Dương Sơn (Hương Trà)

Thị xã Hương Trà

01 năm

250,000

175,000

75,000

 

45

Dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

Nông nghiệp và nông thôn

UBND thị xã Hương Trà

Chưa xác định

Thị xã Hương Trà

02 năm

250,000

175,000

75,000

 

46

Dự án hỗ trợ tái định cư nhân dân bị sạt lỡ bờ biển xã Hải Dương

Xã hội

UBND thị xã Hương Trà

Xã Hải Dương (Hương Trà)

Thị xã Hương Trà

02 năm

500,000

350,000

150,000

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày