Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.646.766
Truy cập hiện tại 3.573
Phê duyệt tiếp nhận Dự án “Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế” thông qua Quỹ Chí thiện vì trẻ em Tỉnh
Ngày cập nhật 24/03/2020

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan-Trung Quốc) tài trợ thông qua Quỹ Chí thiện vì trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Dự án có vốn viện trợ không hoàn lại trị giá 1.000.000.000 VNĐ, được thực hiện trong 02 năm (2020-2021). Với mục tiêu nhằm hỗ trợ giáo dục, cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng giáo dục cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án sẽ triển khai tập trung vào các hoạt động gồm: Xây dựng quỹ học bổng hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó, đào tạo nghề cho thanh niên khó khăn và trẻ khuyết tật, xây dựng thư viện thân thiện dành cho các trường tiểu học.

Theo nội dung Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Quỹ Chí thiện vì trẻ em Tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện dự án theo các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước./.

 
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày