Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.594.165
Truy cập hiện tại 3.539
Tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Cải thiện khả năng cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các thành viên” do Tổ chức Stichting Agriterra (Hà Lan) tài trợ
Ngày cập nhật 15/11/2019

Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Cải thiện khả năng cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các thành viên” do Tổ chức Stichting Agriterra (Hà Lan) tài trợ với tổng vốn dự án là 216 triệu đồng, trong đó:vốn viện trợ dưới hình thức không hoàn lại của Tổ chức Stichting Agriterra (Hà Lan) là 182 triệu đồng, vốn đối ứng: khoảng 34 triệu đồng.

Đây là dự án nhằm cải thiện, nâng cao năng lực và tư vấn hoạt động kinh doanh cho các Hợp tác xã được lựa chọn trong khuôn khổ của Dự án; hỗ trợ phát triển tổ chức, sản phẩm/dịch vụ và nâng cao năng lực tư vấn kinh doanh và kỹ năng tập huấn về các kiến thức quản trị điều hành cho Hợp tác xã.
Các hoạt động chính của dự án bao gồm:
- Hỗ trợ nhân sự để thực hiện dự án
- Tập huấn Quản lý hợp tác xã để hướng dẫn cán bộ phụ trách kinh tế tập thể, cán bộ Hợp tác xã những kiến thức kỹ năng tốt nhất về quản lý hợp tác xã để các cán bộ này hướng dẫn lại thành viên.
- Hỗ trợ thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng cơ chế đối thoại chính sách giữa Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế với các thành viên và giữa các thành viên với nhau.
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là đơn vị tiếp nhận và thực hiện dự án trong thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 12/2019./.
Phòng HTQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày