Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.594.250
Truy cập hiện tại 3.549
Hoạt động phi chính phủ >> Định hướng kêu gọi viện trợ PCPNN của tỉnh
Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 – 2017 được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày...
Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2006 – 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 286/2006/QĐ-TTg ngày 27...
DANH MỤC ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KÊU GỌI VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2015-2020
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài...
Xem tin theo ngày