Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.603.332
Truy cập hiện tại 8.496
Về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ dự án “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Zhi-Shan Foundation (Đài Loan - Trung Quốc) tài trợ
Ngày cập nhật 23/04/2021

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan - Trung Quốc) tài trợ

Dự án có vốn viện trợ không hoàn lại trị giá 3.735.685.000 VNĐ, được thực hiện trong năm 2021. Với mục tiêu nhằm hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua việc trao học bổng, hỗ trợ kinh phí học tập, hỗ trợ thiết bị thư viện đồ chơi mầm non, thư viện các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ sách truyện và các hoạt động liên quan cho các trường tiểu học và trung học cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật.

Theo nội dung Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Phú Lộc và các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện dự án và tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

 

 

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày