Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.757
Truy cập hiện tại 8.056
Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA-Na Uy) hỗ trợ các nạn nhân bom mìn bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại các địa bàn của tỉnh.
Ngày cập nhật 02/02/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 26/1/2021 về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA-Na Uy).

Cụ thể, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án “Tổ chức chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt” với tổng giá trị viện trợ 774.165.000 VNĐ (Bảy trăm bảy mươi bốn triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn)tương đương 32.300 USD (Ba mươi hai nghìn ba trăm Đô la Mỹ) do tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA-Na Uy) tài trợ thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục đích hỗ trợ cho các nạn nhân bom mìn bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại các địa bàn của tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA-Na Uy) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày