Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.603.125
Truy cập hiện tại 8.329
Tiếp nhận 550 triệu đồng từ Tổ chức The DOVE Fund (Mỹ) để hỗ trợ xây dựng 50 nhà vệ sinh tự hoại cho người dân xã Hồng Hạ, huyện A Lưới
Ngày cập nhật 19/01/2021

Ngày 07/01/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 23.913 USD (Hai mươi ba nghìn chín trăm mười ba Đô la Mỹ), tương đương 550.000.000 VNĐ (Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn) từ Tổ chức The Development of Viet Nam Endeavors Fund (The DOVE Fund, Quốc tịch Mỹ) tài trợ thông qua Quỹ Những trái tim Huế để hỗ trợ xây dựng 50 nhà vệ sinh tự hoại cho người dân xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Quyết định nêu rõ, Chủ tịch Quỹ Những trái tim Huế có trách nhiệm: Tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Tổ chức The Development of Viet Nam Endeavors Fund đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định./.

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày