Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.288
Truy cập hiện tại 7.725
Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tài trợ dự án “Phòng chống các hình thức bạo lực giới đối với phụ nữ, học sinh nam và học sinh nữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 29/10/2020

Ngày 02/10/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2534 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Phòng chống các hình thức bạo lực giới đối với phụ nữ, học sinh nam và học sinh nữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tài trợ 

1. Tên dự án: Phòng chống các hình thức bạo lực giới đối với phụ nữ, học sinh nam và học sinh nữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nhà tài trợ: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

3. Địa bàn thực hiện dự án: tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án: Nâng cao nhận thức về bạo lực giới cho phụ nữ, các học sinh nam, học sinh nữ; bảo vệ phụ nữ và học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khỏi nguy cơ bị làm dụng tình dục.

5. Các hoạt động chính của dự án:

- Hoạt động 1: Tiến hành khảo sát nhanh về nhận thức và hiểu biết về bạo lực giới với phụ nữ, học sinh nam và học sinh nữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hoạt động 2: Tổ chức các chương trình Tọa đàm về kiến thức giới, ưu tiên cho học sinh trung học, hội phụ nữ nông thôn và đô thị trong ngành lao động thủ công.

- Hoạt động 3: Tổ chức các khóa tập huấn để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các thành phần được hướng đến về bình đẳng giới, bạo lực giới và giải pháp.

- Hoạt động 4: Thực hiện chương trình truyền thông đưa ra thông điệp mạnh mẽ về bạo lực giới đối với phụ nữ, học sinh nam và học sinh nữ.

- Hoạt động 5: Tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả dự án và kế hoạch nhân rộng quy mô.

6. Tổng vốn dự án: 528.129.000 VNĐ (Năm trăm hai mươi tám triệu một trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn), tương đương 31.500 CAD (Ba mươi mốt nghìn năm trăm Đô la Canada), trong đó:

- Vốn viện trợ dưới hình thức không hoàn lại của Đại sứ quán Canada là 528.129.000 VNĐ (Năm trăm hai mươi tám triệu một trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn), tương đương 31.500 CAD (Ba mươi mốt nghìn năm trăm Đô la Canada).

- Vốn đối ứng: Không có.

7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến 02/2021.

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị tiếp nhận và thực hiện dự án: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD) tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày