Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.277.198
Truy cập hiện tại 893
Hợp tác quốc tế >> Hoạt động phi chính phủ
Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá...
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cùng tham gia ủng hộ về vật chất và tinh thần,...
Theo thống kê viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2017-2019, tỉnh...
Danh sách 20 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế được...
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 phê duyệt tiếp nhận dự...
Hiệp hội Enfance Espoir (Pháp) vừa có Thư chính thức gửi cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc...
Bức thư chung của các tổ chức này cho biết, họ thực sự ấn tượng với những biện pháp mà Việt Nam đã áp dụng để...
Theo Quyết định, trong giai đoạn tới, Chương trình quốc gia này sẽ được triển khai nhằm tăng cường hợp tác và nâng cao...
Thông tin Văn phòng/Địa chỉ liên lạc của một số các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại địa bàn...
Ngày 14/04/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số  971/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án viện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày