Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.604.747
Truy cập hiện tại 9.608
Hợp tác quốc tế >> ... >> Các tổ chức PCPNN có quan hệ với tỉnh
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Ngoại vụ và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em không cha mẹ (ACWP - Hoa Kỳ) về việc chung tay đóng...
Ngày 19/8/2021, thông qua sự kết nối của Sở Ngoại vụ, tổ chức DCA (Hoa Kỳ) đã đến trao tặng một số vật tư y tế dùng trong phòng...
Ngày 16 tháng 7 năm 2021,  Tổ chức Cứu trợ trẻ em không cha mẹ (ACWP - Hoa Kỳ) đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và UBND...
Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ...
Thông tin Văn phòng/Địa chỉ liên lạc của một số các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại địa bàn...
Ngày 14/04/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số  971/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án viện...
Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cùng tham gia ủng hộ về vật chất và tinh thần,...
Ngày 22 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết địnhh số 1887/QĐ-UBND về việc phê duyệt...
Xem tin theo ngày