Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”
Ngày cập nhật 29/08/2018

Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Ngày 18/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo và yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Tổ chức quán triệt Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/6/2018 đến từng các bộ công nhân viên chức của cơ quan, đơn vị; Các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn…vv; hộ gia đình, cá nhân ở các địa phương; xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị, địa phương mình và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch.

Đẩy mạnh và phát huy việc tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, khơi thông cống rảnh ….vào các ngày cố định hằng tuần, gồm: Vào cuối giờ chiều thứ Sáu: Tổ chức làm vệ sinh, dọn cỏ, cắt tỉa cây, chăm sóc các bồn hoa cây cảnh bên trong và khu vực xung quanh khuôn viên cơ quan; lề đường gắn liền với khuôn viên cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm chính.

Vào các ngày thứ bảy và Chủ nhật: Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo cấp ủy, UBND cấp xã và các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc vận động các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đồng loạt tổ chức làm vệ sinh, khơi thông cống rãnh khu vực xung quanh nhà, thôn làng, ngõ xóm, tổ dân phố v.v… (mỗi hộ gia đình chịu trách nhiệm chính khu vực xung quanh nhà mình); Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo, tổ chức đồng loạt ra quân làm sạch vệ sinh môi trường các khu vực công cộng, sông suối v.v…;