Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”
Ngày cập nhật 29/08/2018

Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Ngày 18/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo và yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Tổ chức quán triệt Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/6/2018 đến từng các bộ công nhân viên chức của cơ quan, đơn vị; Các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn…vv; hộ gia đình, cá nhân ở các địa phương; xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị, địa phương mình và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch.

Đẩy mạnh và phát huy việc tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, khơi thông cống rảnh ….vào các ngày cố định hằng tuần, gồm: Vào cuối giờ chiều thứ Sáu: Tổ chức làm vệ sinh, dọn cỏ, cắt tỉa cây, chăm sóc các bồn hoa cây cảnh bên trong và khu vực xung quanh khuôn viên cơ quan; lề đường gắn liền với khuôn viên cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm chính.

Vào các ngày thứ bảy và Chủ nhật: Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo cấp ủy, UBND cấp xã và các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc vận động các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đồng loạt tổ chức làm vệ sinh, khơi thông cống rãnh khu vực xung quanh nhà, thôn làng, ngõ xóm, tổ dân phố v.v… (mỗi hộ gia đình chịu trách nhiệm chính khu vực xung quanh nhà mình); Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo, tổ chức đồng loạt ra quân làm sạch vệ sinh môi trường các khu vực công cộng, sông suối v.v…;

UBND thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm Công viên cây xanh, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế tổ chức dọn vệ sinh các khu vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; gắn trách nhiệm cá nhân của từng công nhân viên chức tại từng khu vực, phạm vi được giao quản lý.

Mỗi cơ quan, đơn vị bố trí 01 thùng thu gom pin thải, tổ chức thu gom pin phát sinh tại trụ sở, khuyến khích cán bộ công nhân viên mang pin thải phát sinh tại gia đình để đưa đến lưu giữ tại thùng thu gom của cơ quan, tránh đổ thải cùng với chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày.  Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế xây dựng phương án vận chuyển, xử lý pin thải tại các thiết bị thu gom tại trụ sở các đơn vị.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ để vận động, triển khai thực hiện chương trình thay thế túi nilon khó phân hủy bằng các loại túi tự hủy, thân thiện với môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Huế và Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Huế xây dựng phương án tổ chức thí điểm phân loại rác tại nguồn cho hộ gia đình tại 1 - 3 phường Trung tâm của thành phố Huế; trên cơ sở kết quả thí điểm, tham mưu đề xuất UBND tỉnh triển khai nhân rộng việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

Sở Du lịch: Tổ chức làm việc với các chủ thuyền du lịch yêu cầu chủ các phương tiện tham gia hoạt động vận chuyển khách nếu phát hiện rác gần khu vực thuyền dừng, neo, đậu v.v.. thì tiến hành thu gom, đưa rác thải lên khu vực tập kết trên bờ để đưa đi xử lý; tuyên truyền vận động khách tham quan du lịch không xả rác xuống sông Hương. Tổ chức làm việc, vận động các khách sạn, nhà hàng hai bên sông Hương định kỳ hằng tuần tổ chức thu gom rác thải trên sông Hương khu vực xung quanh, khách sạn.

 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tăng cường tổ chức việc thu gom rác trên sông Hương và các sông thuộc phạm vi quản lý; tăng tần suất và mở rộng phạm vi thu gom, vớt rác trên sông Hương lên đến cầu Xước Dũ.

Để chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức đồng loạt ra quân trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động nêu trên vào các ngày 24, 25, 26/8/2018 và duy trì thường xuyên hằng tuần.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương, các ngành, cơ quan đồng loạt tổ chức ra quân làm vệ sinh tại các khu vực công cộng, tượng đài v.v…. vào ngày 25/8/2018.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.681
Truy cập hiện tại 3.139