Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải
Ngày cập nhật 21/03/2018

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng sáng, xanh, sạch, hướng đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị "di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường".

Tập tin đính kèm:
Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.687
Truy cập hiện tại 3.142