Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch dự kiến khóa đào tạo bồi dưỡng năm 2018 thực hiện Đề án của Chính phủ
Ngày cập nhật 02/01/2018

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Ngoại vụ đã ban hành Công văn số 1721/SNgV-VP về việc Kế hoạch dự kiến khóa đào tạo bồi dưỡng năm 2018 thực hiện Đề án của Chính phủ.

Sở Ngoại vụ có nhận được Công văn số 9472/UBND-ĐN ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch dự kiến khóa đào tạo bồi dưỡng năm 2018 thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015, trong đó giao trách nhiệm cho Sở Ngoại vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị để đăng ký tham gia các khóa đào tạo của Bộ Ngoại giao.

Sở Ngoại vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham khảo Kế hoạch dự kiến khóa đào tạo bồi dưỡng năm 2018 thực hiện Đề án của Chính phủ do Bộ Ngoại giao ban hành theo Công văn số 511/BNG-HVNG để xây dựng dự trù kinh phí cử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các lĩnh vực liên quan tham dự các khóa bồi dưỡng.

Tập tin đính kèm:
sngv.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.442
Truy cập hiện tại 3.029