Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thực hiện kết nối mạng diện rộng chuyên dùng CPNET và Internet tập trung cho hạ tầng CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/12/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2713/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng kết nối mạng diện rộng (WAN) của Tỉnh với mạng CPNet và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng công nghệ thông tin góp phần nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công của tỉnh; đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT (ICT) của Tỉnh ngày càng tăng cao; tiến tới hoàn thiện các hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Nâng cấp, xây dựng hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế trên nên tảng công nghệ mới đảm bảo an toàn bảo mật cho các thông tin trao đổi giữa các cá nhân, đơn vị cơ quan nhà nước trên hệ thống mạng tin học diện rộng của tỉnh. Giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nghe lén, đánh cắp, lộ lọt thông tin trao đổi, ngăn chặn việc phát tán, lây nhiễm mã độc, virus trên hệ thống mạng tin học hiện rộng tỉnh. Đảm bảo khả năng quản lý các thông tin trao đổi trong hệ thống mạng diện rộng tỉnh.

Xây dựng giải pháp quản lý Internet tập trung đảm bảo an toàn truy cập Internet cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhu cầu quản lý, giám sát việc truy cập Internet, nâng cao hiệu quả phục vụ công việc, công tác phục vụ người dân và các doanh nghiệp, tổ chức.

Đề án triển khai tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có trụ sở nằm ngoài Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện); các phường, xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức nhà nước khác.

Đề án cũng đưa ra cụ thể những giải pháp về đảm bảo an toàn thông tin mạng tin học diện rộng; giải pháp kết nối; giải pháp đảm bảo an toàn thông tin truy cập Internet cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các giải pháp duy trì, vận hành. Đồng thời, giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cho các cơ quan, đơn vị.

Tổng kinh phí chi trả cho việc thực hiện Đề án theo từng năm dự kiến khoảng gần 5 tỷ đồng, gồm: Thuê đường truyền MetroNet  4,56 tỷ đồng/năm, kinh phí triển khai Internet tập trung 360 triệu đồng. Thời gian thực hiện triển khai chuyển đổi kết nối mạng  2017 - 2018.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.341.117
Truy cập hiện tại 3.303