Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày cập nhật 31/10/2017

Ngày 18/10/ 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

Mục đích của việc kiểm tra là nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN và Quyết định 12/2015/QĐ-UBND nhằm nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thời gian kiểm tra từ tháng 10 đến tháng 12/2017. Phạm vi kiểm tra gồm tất cả các cơ quan hành chính đã và đang xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến ISO trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Kiểm tra toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; sự tuân thủ của cơ quan, đơn vị đối với các yêu cầu của Hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan …

Các danh mục thủ tục hành chính kết hợp quy trình thực hiện thuộc thẩm quyền của các cơ quan đơn vị gồm các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đưa vào áp dụng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.456
Truy cập hiện tại 3.036