Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 04/10/2017

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh. Với mục đích là tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, cho người dân và cộng đồng địa phương tại các khu, điểm du lịch.

Đồng thời, cung cấp thông tin, khuyến cáo cho khách du lịch, người dân trên địa bàn tỉnh những hành vi nên và không nên khi đi du lịch nhằm xây dựng hình ảnh văn minh lịch sự của khách du lịch. Giáo dục nâng cao ý thức, thái độ trong việc đón tiếp và phục vụ khách du lịch của các tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng của dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế, du lịch Việt Nam. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức; tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành du lịch và khách du lịch về ứng văn minh trong hoạt động du lịch.  

Nội dung tuyên truyền theo quy định tại Chương II của Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch được ban hành kèm theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Các hình thức tuyên truyền, bao gồm: Phát động chiến dịch về ứng xử văn minh du lịch các địa phương có khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền nội dung về ứng xử văn du lịch thông qua hình ảnh trực quan; trên các phương tiện báo chí, truyền hình, Internet, tập gấp, tờ rơi; Lồng ghép nội dung tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch trong các ấn phẩm du lịch, các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề du lịch...  

Trong Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền nêu trên. Đặc biệt là sẽ thiết lập đường dây nóng du lịch tại sở Du lịch và các khu, điểm du lịch trọng điểm để tiếp nhận, xử lý và phản hồi các đánh giá, khiếu nại của khách du lịch về chất lượng dịch vụ điểm đến, đặc biệt là các vấn đề về thái độ ứng xử của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.559
Truy cập hiện tại 3.078