Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016
Ngày cập nhật 11/09/2017

          Ngày 26/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1942/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

         Đoàn kiểm tra liên ngành do Ông Đặng Sỹ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, Ông Phan Quý Phương - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn và 10 thành viên là lãnh đạo và Trưởng, phó phòng chuyên môn: Phòng PCTN và phòng nghiệp vụ III,  Ban Nội chính Tỉnh ủy;Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phòng Thanh tra PCTN, Thanh tra tỉnh; Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ.

        Đoàn Kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và các DNNN trực thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. 

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.339.939
Truy cập hiện tại 2.830