Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và Chương trình hành động của Chi bộ Sở Ngoại vụ về công tác đối ngoại
Ngày cập nhật 29/07/2016

Quán triệt và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chương trình hành động của Chi bộ Sở Ngoại vụ về công tác đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực đối ngoại giai đoạn 2015-2020

(Chi tiết Kế hoạch ở file đính kèm)

Văn phòng

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 6.893