Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hành động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa"
Ngày cập nhật 15/11/2019
Túi giấy do học sinh thiết kế hưởng ứng phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” theo lời kêu gọi và phát động của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8448 /UBND-CT, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai một số hoạt động, nhiệm vụ cụ thể, khả thi, thiết thực.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1.Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh và Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa".

 Đưa kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần" vào một trong các chỉ tiêu thi đua, đánh giá xếp loại cuối năm của tổ chức, đoàn thể, cá nhân. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai cho các đơn vị trực thuộc.

 Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường phản ánh các địa phương, tổ chức, cá nhân không có hành động tích cực, cụ thể tham gia bảo vệ môi trường; thiếu ý thức, trách nhiệm, thiếu quyết tâm trong tham gia các phong trào, hoạt động nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thực hiện, tạo điều kiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng túi ni lông và vật dụng bằng nhựa sử dụng 01 lần trong sinh hoạt, hoạt động của cơ quan, đơn vị; cụ thể:

- Đầu tư trang cấp hệ thống lọc nước uống dùng chung và bố trí thùng rác có phân loại rác thải; chỉ dùng túi ni lông, vật dụng chứa đựng thân thiện môi trường phục vụ hoạt động, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị;

- Không sử dụng ly, cốc, ống hút bằng nhựa, túi ni lông, chai nước nhựa sử dụng một lần; không sử dụng các sản phẩm văn phòng như: túi clear, bìa kính, sticker đánh dấu bằng ni lông,… chuyển qua sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; không sử dụng vật liệu ni lông để bao gói sản phẩm quà tặng, hoa trong hoạt động cơ quan;

- Không sử dụng pháo sáng trong các hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện;  sử dụng màn hình chiếu làm phông nền hoặc sử dụng phông dùng nhiều lần (nếu cần thiết thì sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, không sử dụng phông nhựa heflix khó phân hủy);

- Không treo băng rôn, pano, backdrop, áp phích, quảng cáo, tuyên truyền bằng nhựa heflix; nếu cần thiết thì phải bảo đảm theo đúng quy định về địa điểm và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; không treo và không cho phép treo băng rôn, pano tại hàng rào trụ sở, văn phòng làm việc;

Các hội nghị, hội thảo, mời cơm do cơ quan tổ chức trong hoặc ngoài cơ quan, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm như đối với sinh hoạt của cơ quan trong việc sử dụng các dịch vụ do các đơn vị cung cấp nếu vi phạm quy định này. Bộ phận quản lý tài chính quán triệt không thanh toán các khoản chi có liên quan đến tiêu dùng các sản phẩm ni lông, nhựa sử dụng 01 lần tại cơ quan, đơn vị.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai phong trào nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau:

- Hướng dẫn triển khai các giải pháp sử dụng vật liệu thay thế sản phẩm ni lông, nhựa sử dụng một lần, các vật liệu cấm, hạn chế sử dụng.

- Hoàn thiện phương án phân loại rác tại nguồn, hộ gia đình; chú ý giải pháp thu gom từ kết quả phân loại.

- Đề xuất điều chỉnh mức thu, đóng phí môi trường đảm bảo nguyên tắc: cá nhân, tổ chức có trách nhiệm đóng tiền xử lý môi trường tương ứng với lượng rác thải phát sinh; báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến HĐND tỉnh.

- Nghiên cứu chế tài phù hợp để yêu cầu tổ chức cá nhân trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ làm phát sinh rác thải nhựa sử dụng một lần phải có trách nhiệm thu hồi.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục yêu cầu các trường học hướng dẫn các em học sinh không bao sách vở bằng ni lông, không thả bóng bay vào các lễ, ngày hội của nhà trường; không sử dụng chai nhựa đựng nước sử dụng 01 lần, có kế hoạch ưu tiên đầu tư máy lọc nước uống dùng chung tại nhà trường. Hướng dẫn các em học sinh vận động gia đình, người thân cùng tích cực hành động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

 Phát động phong trào kế hoạch nhỏ trong việc làm túi giấy để tặng cho các gia đình buôn bán nhỏ khó khăn, phục vụ sinh hoạt nhà trường.

 Phát động thi đua, sáng kiến của học sinh để thay thế nhựa sử dụng một lần; nhân rộng áp dụng mô hình thu gom chất thải nhựa đã được thực hiện ở các trường; triển khai hiệu quả, nhận rộng mô hình thu gom chất thải nguy hại (pin) tại trường học.

5. Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y dược và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh có phương án, lộ trình cụ thể thay thế các loại bao bì bằng nhựa, ni lông đang được sử dụng để đựng thuốc, hồ sơ bệnh án,… bằng những vật liệu thân thiện môi trường theo yêu cầu của Bộ Y tế. Đề xuất phương án không xuất in phim âm bản nếu người bệnh không có nhu cầu. 

 Trong quá trình kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kết hợp vận động các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn giảm dần và tiến tới không sử dụng các loại bao gói, hộp, túi đựng bằng ni lông, nhựa sử dụng một lần. Phối hợp với các ngành liên quan thuộc Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, nghiên cứu trong năm 2020 triển khai cuộc vận động từ nhà hàng, quán ăn đến người dân mang theo vật dụng chứa, đựng sử dụng nhiều lần khi mua, bán thực thực phẩm, thức ăn, đồ uống.

 6. Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc các siêu thị có kế hoạch triển khai để thực hiện cam kết đã ký về lộ trình cắt giảm việc sử dụng túi nilông khó phân hủy, đến ngày 31/12/2020 hoàn thành mục tiêu 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi ni lông khó phân hủy; tiếp tục tuyên truyền, vận động, đôn đốc các trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi, kinh doanh văn phòng phẩm, nhà sách,… sử dụng các bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông.

 Trong năm 2020, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện rà soát, đánh giá tổng quan thị trường, thống kê doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nhựa, ni lông, các tiền chất sản xuất liên quan trên địa bàn và nghiên cứu kế hoạch, lộ trình, giải pháp cắt giảm, thay thế phù hợp trong giai đoạn 2020 - 2025. Nếu cần thiết, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách trình HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chuyển đổi công nghệ, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường và chính sách hỗ trợ người dân thay đổi thói quen tiêu dùng.

 Ban Chỉ đạo 389/TTH, Cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề để xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, đảm bảo thị trường hoạt động lành mạnh, tập trung thực hiện trong năm 2020. Phối hợp với lực lượng chức năng an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ về việc thực hiện các chủ trương của tỉnh liên quan đến lộ trình nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, công khai kết quả kiểm tra trên hệ thống thông tin của tỉnh, ngành; kịp thời biểu dương những cơ sở sản xuất, kinh doanh có chuyển biến tốt, biểu dương các mô hình tiêu biểu.

 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án nhân rộng mô hình sử dụng các sản phẩm hữu cơ để tạo bầu ươm cây giống lâm nghiệp thay cho túi ni lông. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp thu gom túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng bao gói, chứa đựng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ sản xuất các sản phẩm thay thế nhựa, ni lông.

 8. Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường xử lý vi phạm về quảng cáo theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh; kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép treo pano, áp phích quảng cáo, tuyên truyền. Đối với hoạt động cần tuyên truyền, quảng bá phải được xem xét cụ thể về vị trí, cách thức lắp đặt để đảm bảo mỹ quan và không sử dụng vật liệu nhựa sử dụng một lần trong quảng cáo, tuyên truyền.

 Yêu cầu Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan không cho phép các doanh nghiệp thuê treo các bảng quảng cáo tại các cột đèn, cột điện không phù hợp quy hoạch và sử dụng vật liệu không thân thiện môi trường.

 9. Sở Du lịch, Hiệp hội Khách sạn và Du lịch tỉnh tiếp tục vận động sử dụng các vật dụng thay thế vật dụng làm bằng nhựa, ni lông sử dụng một lần tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, nhà hàng; tổ chức đánh giá việc thực hiện gắn liền với việc xếp hạng chất lượng dịch vụ du lịch, lưu trú, nhà hàng.

Tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ về việc thực hiện các chủ trương của tỉnh liên quan đến lộ trình nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, công khai kết quả kiểm tra trên hệ thống thông tin của tỉnh, ngành; kịp thời biểu dương những cơ sở du lịch, dịch vụ chuyển biến tốt, biểu dương các mô hình tiêu biểu.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế có phương án cụ thể tổ chức thực hiện tốt chủ trương không sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại các điểm thăm quan.

10. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh thực hiện mua sắm công xanh và thúc đẩy tinh thần kinh doanh xanh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019.

11. Tỉnh đoàn, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường việc thông tin, vận động người dân, học sinh, sinh viên, đoàn viên tích cực nghiên cứu, tham gia Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên, Cuộc thi Sáng tạo Xanh Thừa Thiên Huế 2019; tiếp tục tổ chức các cuộc thi để đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, đổi mới, khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực môi trường.

 12. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế đề xuất phương án thu gom từ hộ gia đình rác thải nhựa, thủy tinh; chủ động phương án thu gom, xử lý rác thải nhựa để triển khai sớm phân loại rác tại nguồn trong năm 2020; sau khi đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý rác sẽ triển khai tái xử lý lượng rác thải nhựa đã được phân loại khi chôn lấp.

 13. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

 Tăng cường bố trí phương tiện thu gom rác, đảm bảo việc thu gom rác thải đúng quy định, không để phát tán túi ni lông, sản phẩm nhựa trên sông, suối, ao hồ thuộc ranh giới giữa các địa phương.

 Xây dựng phương án cụ thể sử dụng các vật dụng thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa một lần tại các điểm thăm quan, du lịch do địa phương quản lý. Chỉ đạo UBND cấp xã, các Ban quản lý bãi tắm, khu du lịch dọc biển tăng cường ban hành quy định và tổ chức quản lý, kiểm soát cấm người dân, du khách mang thức ăn, túi ni lông, nhựa sử dụng một lần vào khu vực bãi tắm.

 Tăng cường các hoạt động tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động, sự kiện cộng đồng, các cuộc thi, sáng kiến, sáng tạo; có kế hoạch vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của tỉnh về rác thải nhựa.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.540
Truy cập hiện tại 3.069